Seuran syyskokous 13.12.2021

13.12.2021


Syyskokous 2021 esityslista

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa seuraavana toiminta kautena

Esitetään: kilpatanssi, latinoshow ja harrasteryhmät eri tansseissa kaikille ikäryhmille

 • Päätetään seuran jäsenyydet muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Esitetään: Jatketaan Keski-Suomen liikunnan jäsenenä sekä Suomen tanssiurheiluliiton jäsenenä

 • Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsen maksut

Esitetään: Kaikki jäseniksi (muillakin seuroilla on järjestään näin) jäsenhinta 22€, ei liittymismaksua, kannattajajäsenmaksu 50€

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 • Valitaan johtokunnan muut jäsenet
 • Valitaan 1 tai 2 toiminnantarkastajaa ja vara toiminnantarkastaja

Esitetään: Pirjo Koponen, Eeva-Maria Riihinen, vara toiminnantarkastajaksi Simone Lehikoinen

 • Päätetään seuran edustaja niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

Esitetään: Antti-Pekka Pitkänen

 • Muut asiat

Seuran jäsenrekisterin ja laskutuksen siirtäminen Suomi sport palveluun.

 • Päätetään kokous


Kokoukseen pääset liittymään pyytämällä linkin