Seuran kevätkokous 20.5.21

06.05.2021

Kevätkokous pidetään taas etänä Google Meetillä ja ja mukaan pääsee linkistä joka on kaikille jäsenille lähetetty. Alla on kokouksen esityslista joka on lyhyt ja ytimekäs. Lisäksi alle on liitetty pdf tiedostot kaikista kokouksen asioihin liittyvistä liitteistä. Tervetuloa mukaan!

Kevätkokous 2021 esityslista

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
  • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus 2020 ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomus
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  • Muut asiat
  • Päätetään kokous